Welkom op de website van Mensendieck Haarlem

Close Icon
   
Contact Info     023-5323878

Praktijkinformatie

In 1981 is Judith Broersen met de praktijk gestart op de Wilhelminastraat. Vanaf 1998 werken Judith Broersen en Brenda Seijts samen en vormen ruim 20 jaar een goed team. Sinds januari 2007 werken wij met veel plezier en toewijding in onze zeer ruime behandelruimte in gezondheids-centrum‘de Koningin’. De verschillende disciplines onder één dak, bieden de mogelijkheid tot multidisciplinaire samenwerking.

Zonder verwijzing

U kunt zonder tussenkomst van een arts bij ons terecht voor behandelingen. Indien u echter op verwijzing van uw behandelend arts bij ons onder behandeling komt, is een verwijsbrief noodzakelijk.

Behandeling aan huis

Indien u niet in staat bent om naar de praktijk te komen, behandelen wij aan huis. U heeft hiervoor een verwijzing van de arts nodig.

Contracten

Mensendieck Haarlem heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Kwaliteit

Via opleiding, cursussen, bij- en nascholing houden wij de kwaliteit van onze vakkennis op peil. Via intercollegiaal overleg Mensendieck (IOM) en regiobijeenkomsten zijn wij bekend met alle nieuwe ontwikkelingen binnen en rondom ons vakgebied.
We zijn lid van de Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck: VvOCM.

Beiden staan wij ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit houdt in dat we voldoen aan de opleidingseisen van de Wet Big (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg) en dat we voldoen aan de eisen van de beroepsvereniging VvOCM.

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over Mensendieck Haarlem? Vanzelfsprekend doen wij al het mogelijke u de hulp te bieden die u nodig heeft. Een goed onderling contact is daarbij belangrijk. Gelukkig zijn de meeste cliënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er iets mis gaan. U bent ontevreden over bepaalde zaken en u wilt met dat gevoel van onvrede of uw klacht zelf iets doen. De beste manier is om er samen uit te komen, maar mocht dit niet kunnen of lukken dan kunt u gebruik maken van het Klachtenloket Paramedici.
Klik hier voor meer informatie.

Qualiview

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met onze praktijk. Daarom neemt onze praktijk deel aan een onderzoek dat uw ervaringen bevraagd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualizorg BV. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en volledig anoniem. Wij stellen uw deelname in het belang van verbeteren van onze zorgverlening natuurlijk erg op prijs!Qualiview_logo_groen-DEF[1]

Een informatiefilm over het patiëntenervaringsonderzoek: